Informacja o błędzie
Wystąpił błąd podczas wykonywania zapytania SQL!
SELECT p.*, d.title, d.alt, d.content FROM produkty_gallery_photo p LEFT JOIN produkty_gallery_photo_description d ON p.id=d.parent_id WHERE d.language_id=? AND p.gallery_id=? ORDER BY p.`order`
Odpowiedź MySQL: Błąd numer 1615: Prepared statement needs to be re-prepared